هاست لینوکس ایران

ILPRO - 1
 • فضا 500 مگابایت SSD NVMe
 • امکانات نامحدود
 • منابع اختصاصی
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel
ILPRO - 2
 • فضا 1 گیگابایت SSD NVMe
 • امکانات نامحدود
 • منابع اختصاصی
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel
ILPRO - 3
 • فضا 2 گیگابایت SSD NVMe
 • امکانات نامحدود
 • منابع اختصاصی
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel
ILPRO - 4
 • فضا 3 گیگابایت SSD PRO
 • امکانات نامحدود
 • منابع اختصاصی
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel
ILPRO - 5
 • فضا 5 گیگابایت SSD PRO
 • امکانات نامحدود
 • منابع اختصاصی
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel
ILPRO - 6
 • فضا 10 گیگابایت SSD NVMe
 • امکانات نامحدود
 • منابع اختصاصی
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel
ILPRO - 7
 • فضا 20 گیگابایت SSD NVMe
 • امکانات نامحدود
 • منابع اختصاصی
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel
ILPRO - 8
 • امکانات نامحدود
 • منابع اختصاصی
 • اس اس ال رایگان دارد
 • کنترل پنل cPanel